Pravila i uvjeti

BELINKA – KAMPANJA „PROSLAVITE PRIJATELJSTVO S NAMA“

Organizator nagradnog natječaja Proslavite prijateljstvo s nama


Članak 1. 
Ovaj dokument utvrđuje pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju Proslavite prijateljstvo s nama (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) koji organiziraju Belinka-Belles, d.o.o., Zasavska 95, 1231 Ljubljana-Črnuče (u daljnjem tekstu: organizator ili naručitelj).
Svrha nagradnog natječaja je promocija robne marke Belinka Belles i njezine 70. obljetnice te poticanje korisnike na stvaranje e-razglednice na temu prijateljstva, jedne od temeljnih vrijednosti Belinkine filozofije.

Tijek nagradnog natječaja 


Članak 2.  
Nagradni natječaj održat će se od 23. 4. 2018. do 4. 6. 2018. do ponoći. Selekcija pobjednika bit će izvršena najkasnije unutar 5 radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja, a pobjednici će o ishodu i dodjeli nagrada biti obaviješteni najkasnije 5 radnih dana nakon provedene selekcije. Svi pobjednici bit će objavljeni i na internetskoj stranici www.celebrate-friendship.com u jezičcu Pobjednici najkasnije 5 radnih dana nakon provedene selekcije.


Članak 3.  
Nagradni natječaj održat će se na internetskoj stranici www.celebrate-friendship.com (u daljnjem tekstu: internetska stranica), do koje će biti moguć pristup  klikom na banner, Facebook ili neki drugi oglas odnosno promotivnu poruku vezanu uz spomenuti nagradni natječaj.
Korisnik će se u nagradni natječaj moći uključiti tako da ode na mrežnu stranicu www.celebrate-friendship.com. Nakon upoznavanja s kratkim uputama o sudjelovanju u nagradnom natječaju, korisnik će morati odabrati jednu od 6 slika koje će biti dostupne unutar aplikacije. Nakon toga, korisnik će morati upisati svoju misao odnosno recept za pravo prijateljstvo i imenovati svoju e-razglednicu. Korisnik će potom pogledati pretpregled kreirane razglednice te će morati izabrati želi li popraviti tekst na svojoj e-razglednici (gumb Popravi) ili kreirajte e-razglednicu (gumb Kreiraj) ili kreirajte e-razglednicu i sudjelovati u nagradnom natječaju (gumb Kreiraj i sudjeluj). U slučaju da korisnik klikne na gumb Kreiraj i sudjeluj, u sljedećem koraku morat će ispuniti obrazac sa svojim podacima (ime, prezime, e-pošta), označiti da se slaže s pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju i kliknuti na gumb „Sudjeluj", čime će korisnik osigurati sudjelovanje u konačnom izboru za nagrade. U ovom koraku, korisnik također može označiti za koje svrhe organizator može obraditi njegove osobne podatke.

Na kraju kreiranja, svaka e-razglednica zajedno s njezinim imenovanjem automatski će se pojaviti unutar jezičca Galerija na internetskoj stranici na kojoj će svi posjetitelji internetske stranice moći glasati za nju, dijeliti ju na društvenim mrežama ili putem elektroničke pošte, preuzeti ju i pohraniti na vlastitom uređaju (npr. prijenosnom računalu) ili ispisati.

 

Uvjeti sudjelovanja


Članak 4. 
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe koje imaju stalno ili privremeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. U slučaju da se dokaže da je osoba koja je sudjelovala lažna, izmišljena ili da za to postoji samo sumnja, organizator zadržava pravo isključiti takvog sudionika iz nagradnog natječaja bez prethodne obavijesti. Također, organizator zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradnog natječaja kod navođenja nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (imena i prezimena, adrese elektroničke pošte i kasnije kućne adrese, OIB-a, JMBG-a). Organizator također zadržava pravo odbiti odnosno ukloniti bilo koje neprimjerene e-razglednice u nagradnom natječaju i isključiti autora neprimjerene e-razglednice iz nagradnog natječaja prema vlastitoj procjeni.  Čak i u slučaju sumnje na zloupotrebljavanje sustava glasovanja, organizator zadržava pravo da prema vlastitoj procjeni i bez prethodno potrebne obavijesti iz nagradnog natječaja isključi autora e-razglednice koja je u vrlo kratkom roku dobila iznimno veliki broj glasova.
 
Članak 5. 
Zaposlenici kod organizatora, kao i zaposlenici tvrtke koja na bilo koji način sudjeluje u provedbi nagradnog natječaja ili je na bilo koji način povezana s poslovanjem organizatora, također nije dozvoljeno sudjelovanje članovima njihove uže obitelji (bračni partneri, izvanbračni partneri, partneri u registriranim istospolnim partnerskim vezama, roditelji, djeca). U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati pravne osobe. 


Članak 6.  
Sudjelovanje u nagradnom natječaju nije uvjetovano kupnjom i besplatno je za sve sudionike, no sudionici pritom moraju sami osigurati podmirivanje svih troškova koji nastaju uslijed sudjelovanja u nagradnom natječaju (npr. troškovi pristupa internetu, troškovi prijenosa podataka itd.).

 
Članak 7.  
Pojedinačni sudionik može nekoliko puta sudjelovati u nagradnom natječaju, no može biti nagrađen samo jednom.
Pojedinačni posjetitelj internetske stranice može glasati za više e-razglednica.

Pravila nagradnog natječaja


Članak 8.  
S početkom sudjelovanja u nagradnom natječaju smatra se da korisnik prihvaća ove uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju koji su objavljeni na internetskoj stranici www.celebrate-friendship.com.  
U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće ova pravila smatraju se primarnima u odnosu na sve druge moguće objave, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. 
Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator.

Nagrade i utvrđivanje pobjednika

 
Članak 9.  
Na kraju nagradnog natječaja, selekcija će se održati najkasnije u ponedjeljak, 11. 6. 2018., gdje će tročlana komisija utvrditi 5 finalista između svih koji su sudjelovali u nagradnom natječaju, pri čemu organizator neće uzeti u obzir zakašnjele i nepotpune ili nepravilno ispunjene obrasce. Prilikom selekcije finalista, žiri će uzeti u obzir usklađivanje prijateljske misli s odabranom sličicom i originalnost te usklađenost misli s vrijednostima robne marke Belinka Belles. 


Žiri, koji će između podnesenih prijava provesti selekciju finalista, sastoji se od: 
 • Manja Robič-Zima, voditeljica robne marke Belinka Belles,
 • Petra Slabe, voditeljica robne marke Helios,
 • Tanja Knez, stručna suradnica za marketinško komuniciranje.

Pri određivanju nagrada organizator će uzeti u obzir odluku žirija na temelju gore utvrđenih kriterija. Organizator će također uzeti u obzir „glas naroda", jer će između 5 finalista koje će odabrati žiri glavnu nagradu dodijeliti finalistu koji će sa svojom e-razglednicom također moći prikupiti najviše glasova i na taj način postići konsenzus ne samo žirija već i ljudi; ostali finalisti dobit će nagrade za sudjelovanje.
U slučaju da dva ili više finalista imaju jednak broj glasova, u određivanju pobjednika nagradnog natječaja žiri će imati glavnu riječ.
Selekcija finalista koju provede žiri je konačna i žalbe protiv nje nisu moguće.

 
Članak 10.  
Na kraju nagradnog natječaja, organizatori će dodijeliti sljedeće nagrade:
   
 • glavna nagrada (1 pobjednik): 1x prijateljski paket iznenađenja u vrijednosti do 500 EUR*  
 • nagrade za sudjelovanje (4 pobjednika): 1x Belinkin proizvod**

*Prijateljski paket iznenađenja koji se sastoji se od proizvoda povezanih sa zabavnim i opuštajućim korištenjem slobodnog vremena u društvu prijatelja i bližnjih (1x polaroidni fotoaparat, Mini film za polaroidni fotoaparat - 40 listova, 1x fotoalbum za polaroidne fotografije, 2x drveni okvir za sliku, 2x sunčane naočale s drvenim okvirom, 2x unikatna šalica).
**Proizvod i nijansu boje proizvoda odabire pobjednik na internetskoj stranici www.belinka.com. Organizator će pobjedniku za nagradu poslati odabrani proizvod u odabranoj nijansi boje u najmanjoj ambalažnoj jedinici odabranog proizvoda.

Nagrade u nagradnom natječaju su ograničene. Organizator će podijeliti samo gore navedeni broj nagrada. Podijeljene nagrade nisu zamjenjive, isplative u novcu ili prenosive.

Članak 11. 
U slučaju da se glavni pobjednik ne odazove u roku i na način propisan ovim pravilima, organizator može odlučiti dodijeliti glavnu nagradu rezervnom pobjedniku.

 
Članak 12.  
Objava pobjednika bit će objavljena na internetskoj stranici www.celebrate-friendship.com najkasnije 5 radnih dana nakon provedene selekcije.


Članak 13.  
U slučaju da je nagrada već dodijeljena, a kasnije se ispostavi da je pobjednik došao do nagrade na način koji nije u skladu s ovim Pravilima i uvjetima, organizator može zatražiti neposredni povrat nagrade odnosno njezinu novčanu protuvrijednost zajedno s nadoknadom nastale štete.

Dodjeljivanje nagrada i obavještavanje pobjednika


Članak 14.  
Za provedbu  nagradnog natječaja i nadzor nad njezinim tijekom vodi brigu povjerenstvo u sastavu od tri člana koji su predstavnici organizatora (članak 9. ovih pravila) 

 
Članak 15.  
Pobjednici o nagradi i uvjetima preuzimanja nagrade bit će obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu koju su naveli u obrascu, i to najkasnije petog radnog dana nakon provedene selekcije. 

 
Članak 16.  
Organizator zadržava pravo objaviti ime i prezime pobjednika i njegove e-razglednice na Facebook stranici Belinka www.facebook.com/belinka.si, na internetskim stranicama  www.celebrate-friendship.com i http://www.belinka.com/ te na drugim komunikacijskim kanalima odnosno u drugim medijima, za koje pobjednik neće zahtijevati plaćanje ili odštetu.

 
Članak 17.  
Organizator zadržava pravo da ne podijeli odnosno da oduzme nagradu kada:
 • se pojavi sumnja u istovjetnost podataka korisnika i/ili,
 • korisnik nije suglasan s primanjem nagrade i/ili,
 • korisnik krši ova pravila nagradnog natječaja i/ili,
 • se pobjednik ne odazove na obavijest o preuzimanju nagrade u roku od 7 dana nakon organizatorovog objavljivanja konačnih rezultata.
U svim iznad navedenim slučajevima nagrada se neće dodijeliti.

Preuzimanje nagrade

 
Članak 18.  
Pobjednici su kao porezni obveznici dužni javiti organizatoru osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresu, porezni broj, porezni ured). Osobe mlađe od 18 godina također moraju dostaviti organizatoru vlastoručno potpisanu pisanu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika za preuzimanje nagrade. Sve nagrade bit će poslane poštom na adrese koje će pobjednici u svrhu preuzimanja nagrade proslijediti organizatoru.

 
Članak 19.  
Nagrade se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak (Službeni list RS, br.  117/2006 i sljedeći), i za pobjednika koji je porezni obveznik, organizator nagradnog natječaja plaća predujam za primljenu nagradu. 

Članak 20. 
Svi primatelji nagrada moraju nakon primitka organizatorove obavijesti o preuzimanju nagrade dostaviti organizatoru sve potrebne podatke najkasnije u roku od 7 dana od primitka obavijesti, inače im organizator neće dodijeliti nagradu.

Osobni podaci sudionika

 
Članak 21.  
Organizator se obvezuje da će obraditi i zaštititi podatke u skladu s trenutno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
Sudionici u nagradnom natječaju mogu bilo kada u pisanom obliku zatražiti prestanak obavještavanja, pregled, dopunu, ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka odnosno prestanak obrade njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja ovog nagradnog natječaja, a što može utjecati na njihova prava koja proizlaze iz sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju (osobito, na primjer, dodjela nagrada). Korisnik to čini putem elektroničke pošte na adresu #EM#6f656862726446656d656365676c207c79#EM# ili pisanim putem na adresu Belinka-Belles, d.o.o., Zasavska 95, 1231 Ljubljana-Črnuče. Najkasnije u roku od 15 dana nakon primitka obavijesti, tvrtka Belinka-Belles će spriječiti upotrebu osobnih podataka korisnika u svrhu obavještavanja u vezi nagradnog natječaja.
Organizator neće prosljeđivati podatke trećim osobama, osim podataka koji će u skladu s ovim općim uvjetima  biti javno objavljeni (imena i prezimena autora nagrađenih e-razglednica) i svojim ugovornim partnerima koji će podatke obrađivati samo u organizatorovo ime i za njegov račun. Organizator će podatke o pobjednicima dostaviti nadležnom poreznom tijelu.
Organizator će osobne podatke sudionika obrađivati sam i s ugovornim partnerima također na temelju izričitog pristanka sudionika, ali samo u svrhe za koje sudionici izričito daju pristanak. Organizator je na internetskoj stranici informirao sudionika također o njegovim pravima u vezi s obradom osobnih podataka.

Članak 23.  
Sudionik je svjestan da organizator pojedinačne poslove u vezi s obradom dobivenih osobnih podataka može povjeriti ugovornim partnerima s kojima organizator ima sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Oni mogu obrađivati dobivene podatke u nagradnom natječaju isključivo u ime i za račun organizatora za iznad navedene svrhe i samo ako ih organizator smije obrađivati.

Prekidanje nagradnog natječaja


Članak 24.  
U slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran odnosno koje nije u stanju spriječiti, ukloniti ili ih izbjeći, nagradni natječaj može se prekinuti. O eventualnom prekidanju nagradnog natječaja sudionici će biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

Odgovornost i rješavanje sporova 

 
Članak 25. 
Organizator ne preuzima nikakve odgovornosti za:
 • nefunkcioniranje internetske stranice: www.celebrate-friendship.com ili http://www.belinka.com/ te za posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge za nefunkcioniranje;
 • nefunkcioniranje mrežnih oglasa koji vode do internetske stranice: www.celebrate-friendship.com te za posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge za nefunkcioniranje;
 • nefunkcioniranje internetske usluge, koja proizlazi iz pada sustava ugovornih partnera, prekida električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi privremeno mogle ometati korištenje usluge;         
 • bilo kakve posljedice koju bi sudionik pretrpio zbog sudjelovanje u nagradnom natječaju;
 • bilo kakve posljedice koje bi mogla nastati kao posljedica preuzimanja ili korištenja nagrade;
 • izgubljene pošiljke te pogrešno navedenih kontaktnih podataka.
 
Članak 26. 
U slučaju spora među sudionicima nagradnog natječaja, organizator nagradnog natječaja ne preuzima odgovornost. Za sve eventualne sporove proizašle po osnovi nagradnog natječaja, koji se neće moći riješiti sporazumno, nadležan je sud u Ljubljani.

Autorstvo


Članak 27. 
Svaki sudionik nagradnog natječaja objavit će jedinstvenu misao koja će biti percipirana kao autorsko djelo. Sudionik nagradnog natječaja, kao nositelj isključivog prava za priznavanje autorstva u autorskom djelu, pristaje da se prilikom javne objave njegovog djela i/ili njegove obrade, uz ime organizatora, navedu i njegovi podaci, budući da je djelo nastalo kao dio nagradnog natječaja organizatora. 

Izdavanjem e-razglednice u sklopu nagradnog natječaja njezin autor daje organizatoru svoju izričitu i neopozivu dozvolu za reproduciranje kreirane e-razglednice (u daljnjem tekstu: autorsko djelo) u svim medijima (TV, tisak, radio, internet), na promocijama, izložbama, festivalima, ostalim oblicima javnih događanja i u promotivnim porukama svih formata. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik dodjeljuje organizatoru izričita, teritorijalno neograničena prava i za čitavo vrijeme trajanja prava neodređeno prenosi sva materijalna autorska prava, uključujući pravo korištenja djela u obrađenom obliku. Osim toga, sudionik također dodjeljuje organizatoru isključivo pravo na spremanje autorskog djela u elektroničkom obliku, pravo na vizualni zapis i pravo na uvoz autorskog djela u sve zemlje. Sudionik nagradnog natječaja se slaže da stečena prava mogu biti slobodno prenesena trećim stranama te se odriče autorskog honorara ili naknade za prijenos materijalnih autorskih prava i prenosi ta prava na organizatora nagradnog natječaja bez plaćanja, u svrhu darivanja.

Članak 28. 
Svaki autor e-razglednice, bilo da sudjeluje u nagradnom natječaju ili ne, u potpunosti je odgovoran za napisanu misao na internetskoj stranici. U slučaju da sudionik odluči dijeliti postojeći citat ili misao, u potpunosti je odgovoran za ispravno navođenje izvora.

Završne odredbe


Članak 29. 
Odluka organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima koja se odnose na nagradni natječaj je konačna i vrijedi za sve sudionike.

 
Članak 30. 
Organizator zadržava pravo izmjene pravila na snazi. O svim promjenama i novostima nagradnog natječaja organizator će sudionike obavještavati putem objava na Facebook stranici Belinka www.facebook.com/belinka.si ili na internetskoj stranici www.celebrate-friendship.com  ili http://www.belinka.com/. Nastavak sudjelovanja u nagradnom natječaju nakon objavljivanja bilo kakvih izmjena pravila smatra se kao prihvaćanje i slaganje s promjenama.


Ljubljana, 20. 4. 2018.